ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αφάντου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Αφάντου

Ο οικισμός Κολύμπια (Σαν Μπενεντέτο) προσαρτάται στην κοινότητα Αφάντου

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Κολύμπια (Σαν Μπενεντέτο) της κοινότητας διορθώνεται σε Κολύμπια

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αφάντου

Δ. Αφάντου (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αφάντου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρχίπολις αποσπάται από την κοινότητα Αρχιπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρχίπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Κολύμπια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο οικισμός Αφάντου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ρόδου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv