ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βέλλου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βέλλο από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 132Α - 01/07/1927

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεράντζης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Βέλλο της κοινότητας διορθώνεται σε Βέλον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Βέλου

Κ. Βέλου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέλου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Βέλου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Βέλλου

ΦΕΚ 222Α - 04/09/1942

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από την κοινότητα Κρηνών και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Βέλου (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

07/04/1951

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Παναγίας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Βέλου-Νεράντζης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv