ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαλώνας (Δωδεκανήσου)

ΦΕΚ 248Α - 28/09/1948

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαλώνα

Ο οικισμός Χαράκι προσαρτάται στην κοινότητα Μαλώνας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Μαλώνα της κοινότητας διορθώνεται σε Μαλών

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μαλώνος

Κ. Μαλώνος (Δωδεκανήσου)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μαλώνας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαλών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαγγέλου

Ο οικισμός Χαράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αρχαγγέλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv