ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ιμπραϊμπεη (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ιμπραήμ Μπέη από το δήμο Κορινθίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από το δήμο Κορινθίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 66Α - 17/09/1918

Ο οικισμός Ιμπραήμ Μπέη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρήναι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρηνών

Κ. Κρηνών (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 66Α - 17/09/1918

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ιμπραϊμπεη

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Ταρσινά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ταρσινών

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σαταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρηνών

ΦΕΚ 222Α - 04/09/1942

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βέλου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Κ. Κρηνών (Κορινθίας)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κρήναι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv