ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φυλακίου (Έβρου)

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φυλάκιον από την κοινότητα Ριζίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα Ριζίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 14Α - 24/01/1983

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Κυπρίνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμμόβουνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κυπρίνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv