ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νέων Κερδυλίων (Σερρών)

ΦΕΚ 272Α - 29/11/1950

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νέα Κερδύλια

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ακτή Νέων Κερδυλίων και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Λογκάρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λιμάνι και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

Αναγνώριση του οικισμού Μαρμάρινα Σπίτια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κερδυλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λογκάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Λιμάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Μαρμάρινα Σπίτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Κερδύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Ακτή Νέων Κερδυλίων αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv