ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ορχομενού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκριπού

Ο οικισμός Πετρομαγούλα προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Βρανέζι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Μολύβι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

09-12-1840

Ο οικισμός Πολυγύρα προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

Ο οικισμός Τζαμάλι προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μολύβι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πολυγύρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 122Α - 12/05/1889

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σκριπού στον οικισμό Πετρομαγούλα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Τζαμάλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξυνός προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Σκριπούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ξυνός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βρανέζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρανεζίου

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρυάς

Ο οικισμός Σκριπού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκριπούς

Ο οικισμός Πετρομαγούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετρομαγούλας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ορχομενού (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 311Α - 14/11/1949

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πετρομαγούλα από την κοινότητα Πετρομαγούλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σκριπού αποσπάται από την κοινότητα Σκριπούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαμάλιον αποσπάται από την κοινότητα Σκριπούς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Σκριπού του δήμου μετονομάζεται σε Αθάμας

Ο οικισμός Τζαμάλιον του δήμου μετονομάζεται σε Διόνυσος

ΦΕΚ 146Α - 24/07/1959

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διονύσου

19/03/1961

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πετρομαγούλα στον οικισμό Ορχομενός

Αναγνώριση του οικισμού Ορχομενός και προσάρτησή του στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 213Α - 03/11/1961

Ο οικισμός Αθάμας του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ορχομενός του δήμου

Ο οικισμός Πετρομαγούλα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ορχομενός του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρόγεια αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Σπυρίδων αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διόνυσος αποσπάται από την κοινότητα Διονύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσι αποσπάται από την κοινότητα Λουτσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παύλος αποσπάται από την κοινότητα Παύλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Πύργου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πελαγίας αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακραίφνιον αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινον αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκροπονέρια αποσπάται από το δήμο Ακραιφνίας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv