ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πενταπόλεως (Φωκίδος)

ΦΕΚ 209Α - 07/08/1953

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεντάπολις

ΦΕΚ 350Α - 23/12/1953

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αιγιτίου

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαλούλας

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλούλας

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαλούλας

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 12Α - 11/01/1956

Ο οικισμός Βελά αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα Σκαλούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα Αιγιτίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα Λεύκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Πεντάπολις

19/03/1961

Ο οικισμός Βελά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πεντάπολις της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Αιγίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Πεντάπολις αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Σκαλούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Ο οικισμός Λεύκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λιδορικίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv