ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κέρτεζη

Ο οικισμός Σαβάνι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Συρμπάνι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Κάνδαλος προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

Ο οικισμός Λαγοβούνι προσαρτάται στο δήμο Καλλιφωνίας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κέρτεζη από το δήμο Καλαβρύτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο Καλαβρύτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Καλλιφωνίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Συρμπάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συρμπανίου

Ο οικισμός Σαβάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαβανίου

Ο οικισμός Κέρτεζη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερτέζης

Ο οικισμός Λαγοβούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγοβουνίου

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συρμπανίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σαβανίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαβάνι από το δήμο Καλλιφωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Σαβάνι της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιφώνιον

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καλλιφωνίου

Κ. Καλλιφωνίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαβανίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καλλιφωνίου (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιφώνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv