ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δροβολοβού (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δροβολοβόν από το δήμο Αροανείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Δροβολοβόν στον οικισμό Καμενιάνοι

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καμενιάνων

Κ. Καμενιάνων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δροβολοβού

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Δεσινόν αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεσινού

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Καμενιάνων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροβολοβόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Ο οικισμός Καμενιάνοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αροανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv