ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαλάρου (Ζακύνθου)

ΦΕΚ 128Α - 20/07/1957

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μικρόν Γαλάρον από την κοινότητα Μικρού Γαλάρου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα Φιολίτη και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα Μεγάλου Γαλάρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 219Α - 31/10/1957

Ο οικισμός Φιολίτης αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φιολίτη

Ο οικισμός Μικρόν Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Γαλάρου

Ο οικισμός Μέγα Γαλάρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου

Η κοινότητα καταργείται

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Μεγάλου Γαλάρου στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Φιολίτη στην κοινότητα

Ανακαλείται η αναγνώριση της κοινότητας Μικρού Γαλάρου στην κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv