ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σβορώνου (Πιερίας)

ΦΕΚ 24Α - 05/02/1959

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σβορώνος από το δήμο Κατερίνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Προσήλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σβορώνου

Αναγνώριση του οικισμού Ανδρομάχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Σβορώνου

Αναγνώριση του οικισμού Νέοι Ρωσοπρόσφυγες και προσάρτησή του στην κοινότητα Σβορώνου

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Νέοι Ρωσοπρόσφυγες της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

ΦΕΚ 97Α - 16/07/1986

Ο οικισμός Ανδρομάχη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Σβορώνος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Ο οικισμός Προσήλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κατερίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv