ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πυργέλλας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πυργέλα από το δήμο Άργους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από το δήμο Άργους και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 14/07/1924

Ο οικισμός Δαλαμανάρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δαλαμανάρας

ΦΕΚ 190Α - 31/05/1929

Ο οικισμός Κουρτάκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουρτακίου

Ο οικισμός Λάλουκας αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λάλουκα

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Πυργέλλας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πυργέλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Άργους

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv