ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Αθαμανίου (Άρτης)

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Γεώργιος από την κοινότητα Αθαμανίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αθαμανίου και προσαρτάται στην κοινότητα

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Αγγελαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

Αναγνώριση του οικισμού Γωνιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

Αναγνώριση του οικισμού Ταύλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

Αναγνώριση του οικισμού Φωταίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Αθαμανίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Άγιος Χαράλαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Φωταίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Ταύλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Γωνιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Ο οικισμός Αγγελαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αθαμανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv