ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ακράτας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Συλιβαινιώτικα από την κοινότητα Συλιβαινιωτίκων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κραθίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από την κοινότητα Ακράτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από την κοινότητα Ποροβίτσας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο Νωνάκριδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από την κοινότητα Αμπέλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από την κοινότητα Βαλιμής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από την κοινότητα Βουτσίμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Καλαμιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιές αποσπάται από την κοινότητα Παραλίας Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Κοκκινιές του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Παραλία Πλατάνου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κορινθιακό Μπαλκόνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Γκουμαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πύργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ποταμίτικος Γιαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Τσιβλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κάτω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άνω Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Φούρνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Άμπελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βούτσιμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Βαλιμή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παραλία Ποροβίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ακράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Καλαμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Κράθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Παλαιοσταφίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο οικισμός Ποροβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιγιαλείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv