ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βελβεντού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 169Α - 07/10/1985

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βελβεντός από την κοινότητα Βελβεντού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Παληογράτσανον αποσπάται από την κοινότητα Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Κυριακής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 92Α - 16/06/1994

Ο οικισμός Πολύφυτον αποσπάται από την κοινότητα Πολυφύτου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από την κοινότητα Καταφυγίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύφυτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Βελβεντός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο οικισμός Παληογράτσανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βελβεντός από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πολύφυτον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληογράτσανον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Σερβίων-Βελβεντού και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv