ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λευκιμμαίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος

Ο οικισμός Ποτάμιον προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Ριγγλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Αναπλάδες προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Μελίκια προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Σπαρτερό προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Δραγωτινά προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Παλαιοχώρι προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κρητικά προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγιος Θεόδωρος στον οικισμό Περιβόλι

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο Κορισσίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 13Α - 27/04/1873

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιβόλι στον οικισμό Ριγγλάδες

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πανδάτικα προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

Ο οικισμός Κάβος προσαρτάται στο δήμο Λευκιμμαίων

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Μέσης του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 166Α - 17/07/1903

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ριγγλάδες στον οικισμό Λευκίμη

Ο οικισμός Ριγγλάδες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Αναπλάδες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Ποτάμιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Ο οικισμός Μελίκια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμη του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Λευκίμη και προσάρτησή του στο δήμο Λευκιμμαίων

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αργυράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργυράδων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Περιβόλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιβολίου

Ο οικισμός Χλωμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλωμού

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Παλαιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Σπαρτερό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Πανδάτικα ή Πεντάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Λευκίμης

Ο οικισμός Μαραθιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυράδων

Ο οικισμός Κολοκύθι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αργυράδων

Ο οικισμός Κουσπάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Κορακάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Βασιλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Νεοχωράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Ρουμανάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Περιβολίου

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ριγγλάδων

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Λευκίμη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 29Α - 21/03/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άνω Λευκίμμη από την κοινότητα Άνω Λευκίμμης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από την κοινότητα Λευκίμμης και προσαρτάται στο δήμο

17/03/1991

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Λευκίμμη στον οικισμό Λευκίμμη

Ο οικισμός Άνω Λευκίμμη του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λευκίμμη του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από την κοινότητα Βιταλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από την κοινότητα Βιταλάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βιταλάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γαρδένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μώλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λευκίμμη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κάβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Δραγωτινά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κρητικά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σπαρτερά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv