ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γουμένισσας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 33Α - 28/03/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γουμένισσα από την κοινότητα Γουμενίσσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από την κοινότητα Γοργόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γρίβα αποσπάται από την κοινότητα Γρίβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπη αποσπάται από την κοινότητα Κάρπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανερή αποσπάται από την κοινότητα Καστανερής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από την κοινότητα Φιλυρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από την κοινότητα Φιλυρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Γερακώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ομαλό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Στάθης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Γουμένισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Καστανερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Φιλυρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Γρίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κάρπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv