ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νεάπολης (Κοζάνης)

ΦΕΚ 120Α - 07/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεάπολις από την κοινότητα Νεαπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μελιδόνιον αποσπάται από την κοινότητα Αλιάκμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από την κοινότητα Πεπονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από την κοινότητα Περιστέρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμερινόν αποσπάται από την κοινότητα Χειμερινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυλώριον αποσπάται από την κοινότητα Πυλωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αηδονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιστράτιον αποσπάται από την κοινότητα Αηδονοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 127Α - 05/08/1994

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Βελανιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλιάκμων αποσπάται από την κοινότητα Αλιάκμονος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Αξιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από την κοινότητα Αξιοκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Ασπρούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρούλα αποσπάται από την κοινότητα Ασπρούλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυόβουνον αποσπάται από την κοινότητα Δρυοβούνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από την κοινότητα Λευκοθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσόλογγος αποσπάται από την κοινότητα Μεσολόγγου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από την κοινότητα Μολόχας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Πλατανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύλακκον αποσπάται από την κοινότητα Πολυλάκκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σήμαντρον αποσπάται από την κοινότητα Σημάντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Χορηγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χορηγός αποσπάται από την κοινότητα Χορηγού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Σκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζίτσα αποσπάται από την κοινότητα Τραπεζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανάρετη αποσπάται από την κοινότητα Τραπεζίτσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλλιστράτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πανάρετη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Τραπεζίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Σήμαντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Χορηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Μεσόλογγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Δρυόβουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Αηδονοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Λευκοθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Χειμερινόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Κλήμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Σκαλοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Ασπρούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Αλιάκμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Αξιόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Μολόχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πολύλακκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Νεάπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πυλώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Μελιδόνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv