ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πολυκάστρου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πολύκαστρον από την κοινότητα Πολυκάστρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λατομείο αποσπάται από την κοινότητα Πολυκάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Λιμνοτόπου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από την κοινότητα Ακρίτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από την κοινότητα Ακρίτα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Συρράκον αποσπάται από την κοινότητα Αξιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξιοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αξιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από την κοινότητα Άσπρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Βαφιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από την κοινότητα Ευζώνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Δάσους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από την κοινότητα Πευκοδάσους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από την κοινότητα Ποντοηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από την κοινότητα Ποντοηρακλείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πολύκαστρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παιονίας

Ο οικισμός Ξερόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ποντοηράκλεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Πευκόδασος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Λιμνότοπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κουλιναίϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κορώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Λατομείο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Μεταμόρφωσις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Εύζωνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Χερσοτόπι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Ειρηνικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Κοτύλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Τσολιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Νέα Καβάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Σιταριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Νέον Συρράκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Άσπρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Αξιοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Βαλτούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Βαφιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Χρυσόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο οικισμός Μικρόν Δάσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παιονίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv