ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τσοτιλίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 123Α - 19/08/1986

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Τσοτίλιον από την κοινότητα Τσοτιλίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ρόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Τσοτιλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκούμιον αποσπάται από την κοινότητα Λουκουμίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από την κοινότητα Ανθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Ανθούσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από την κοινότητα Σταυροδρομίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυτόκιον αποσπάται από την κοινότητα Ανθοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουχωρίνα αποσπάται από την κοινότητα Βουχωρίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βροντή αποσπάται από την κοινότητα Βροντής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκάδι αποσπάται από την κοινότητα Βροντής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από την κοινότητα Ομαλής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυκοκερασέα αποσπάται από την κοινότητα Ομαλής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από την κοινότητα Αγιάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα Αγιάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα Αγιάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοιλάδιο αποσπάται από την κοινότητα Αγιάσματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Αναργύρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγερινός αποσπάται από την κοινότητα Αυγερινού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από την κοινότητα Δαμασκηνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δραγασιά αποσπάται από την κοινότητα Δραγασιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από την κοινότητα Ζώνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεισώρεια αποσπάται από την κοινότητα Κλεισωρείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κριμήνιον αποσπάται από την κοινότητα Κριμηνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λικνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λικνάδες αποσπάται από την κοινότητα Λικνάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούβρη αποσπάται από την κοινότητα Λούβρης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μόρφη αποσπάται από την κοινότητα Μόρφης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακίδα αποσπάται από την κοινότητα Πλακίδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυκάστανον αποσπάται από την κοινότητα Πολυκαστάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροδοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ροδοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από την κοινότητα Χρυσαυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διχείμαρρον αποσπάται από την κοινότητα Διχειμάρρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τσοτυλίου

Δ. Τσοτυλίου (Κοζάνης)

ΦΕΚ 36Α - 16/02/2006

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τσοτιλίου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ανθούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Ζώνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Δραγασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Κλεισώρεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Κριμήνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Λουκούμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πλακίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Αυγερινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Γλυκοκερασέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Διχείμαρρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Κοιλάδιο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Φυτόκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Μόρφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Παρόχθιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Λικνάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Αγίασμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Δαμασκηνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Απιδέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Βροντή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Βουχωρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Πολυκάστανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Χρυσαυγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Λούβρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Ροδοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Ρόκαστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Σταυροδρόμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Τσοτίλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο οικισμός Λευκάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βοΐου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv