ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σφακιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λαζαράτα

Ο οικισμός Σπανοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Πινακοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Κάββαλος προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Πρεμεντινός προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

Ο οικισμός Βουνόν προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κουντουράτα προσαρτάται στο δήμο Σφακιωτών

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κουντουράτα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κερκύρας και υπάγεται στο νομό Λευκάδος

Δ. Σφακιωτών (Λευκάδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λευκάδος από το νομό Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Βουνόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λευκάδος και υπάγεται στο νομό Κερκύρας

Δ. Σφακιωτών (Κερκύρας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κερκύρας από το νομό Λευκάδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Λαζαράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαζαράτων

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπρογερακάτων

Ο οικισμός Κάββαλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καββάλου

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πινακοχωρίου

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπανοχωρίου

Ο οικισμός Πρεμεντινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαζαράτων

Ο δήμος καταργείται

Δ. Σφακιωτών (Λευκάδος)

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαζαράτα από την κοινότητα Λαζαράτων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από την κοινότητα Ασπρογερακάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβαλλος αποσπάται από την κοινότητα Καβάλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Πινακοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Σπανοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα Δρυμώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από την κοινότητα Εξανθείας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Λαζαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Εξάνθεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Πινακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Σπανοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Ασπρογερακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο οικισμός Κάβαλλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκάδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv