ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παραβόλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 183Α - 27/12/1990

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παραβόλα από την κοινότητα Παραβόλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κάτω Τραγάνα αποσπάται από την κοινότητα Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Παραβόλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφράτον αποσπάται από την κοινότητα Αφράτου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούστρα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Βγένα αποσπάται από την κοινότητα Κυρά Βγένας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα Λαμπιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα Λαμπιρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δογρή αποσπάται από την κοινότητα Νερομάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από την κοινότητα Νερομάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρύον Νερόν αποσπάται από την κοινότητα Νερομάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερομάννα αποσπάται από την κοινότητα Νερομάννας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από την κοινότητα Παντανάσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στεκούλα αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μακρειά Λογκά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλωποτά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιάς αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρά Λογκά αποσπάται από την κοινότητα Σπαρτιά και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σχοινιάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Μακρειά Λογκά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλωποτά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Νερομάννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Σπαρτιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κυρά Βγένα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αφράτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λούστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάτω Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κάτω Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Δογρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Κρύον Νερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παραβόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Μακρά Λογκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Στεκούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv