ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρκαλοχωρίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 53Α - 11/04/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρκαλοχώριον από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσσούτα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλή Τζανή αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζήντα αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Σεμνή αποσπάται από την κοινότητα Αρκαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από την κοινότητα Πατσιδέρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από την κοινότητα Γαρίπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από την κοινότητα Γαρίπας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασάς αποσπάται από την κοινότητα Δεματίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από την κοινότητα Ινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Ινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από την κοινότητα Ινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από την κοινότητα Καραβάδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από την κοινότητα Κασάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασάνος αποσπάται από την κοινότητα Κασάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από την κοινότητα Πανοράματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από την κοινότητα Παρτίρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγούτα αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βακιώτες αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από την κοινότητα Σκινιά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από την κοινότητα Νιπιδιτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νιπιδιτός αποσπάται από την κοινότητα Νιπιδιτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσούτσουρος αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καστελλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαβριανά αποσπάται από την κοινότητα Καστελλιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλό Χωριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μουσσούτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κάτω Πουλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μηλιαρίσσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πατσίδερος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ζήντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Χανδρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μπαδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αρχοντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Επάνω Πουλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αμουργιέλες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Στίρονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κρασάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Φαβριανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πάρτιρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Φίλιπποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Άνω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τουρλωτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αυλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κάτω Καστελλιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Βακιώτες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Δεμάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Σκινιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Δραπέτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μικρά Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κασάνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τσούτσουρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Νιπιδιτός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ρουσσοχώρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αγία Σεμνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μαχαιρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λαγούτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv