ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κασσωπαίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Περίθεια

Ο οικισμός Σινιαίς προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Κουλούρα προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Κασσιώπη προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

ΦΕΚ 55Α - 23/12/1869

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρινίλας αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτίλας αποσπάται από το δήμο Ακρωρείων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κουλούρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 122Α - 02/05/1891

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Όρους του νομού Κερκύρας και υπάγεται στην επαρχία Κερκύρας του νομού Κερκύρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

Ο οικισμός Πεσάλεια προσαρτάται στο δήμο Κασσωπαίων

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Παντελεήμονος

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκέψεως

Ο οικισμός Κασσιώπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κασσιώπης

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιθείας

Ο οικισμός Πεσάλεια ή Πετάλεια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πεσάλειας ή Πετάλειας

Ο οικισμός Σινιαίς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σινιών

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σγουράδων

Ο οικισμός Σπαρτίλλας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σπαρτίλλα

Ο οικισμός Λαύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Παντελεήμονος

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πεσάλειας ή Πετάλειας

Ο οικισμός Ομαλοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σγουράδων

Το όνομα του οικισμού Λεύκη του δήμου διορθώνεται σε Λαύκη

Το όνομα του οικισμού Πεσάλεια του δήμου διορθώνεται σε Πεσάλεια ή Πετάλεια

Το όνομα του οικισμού Στρινίλας του δήμου διορθώνεται σε Στρενίλλας

Το όνομα του οικισμού Ομαλή του δήμου διορθώνεται σε Ομαλοί

Το όνομα του οικισμού Σπαρτίλας του δήμου διορθώνεται σε Σπαρτίλλας

Ο δήμος καταργείται

Δ. Κασσοπαίων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 56Α - 14/04/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γιμάριον από την κοινότητα Γιμαρίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Γιμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από την κοινότητα Σινιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από την κοινότητα Κασσιόπης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από την κοινότητα Νησακίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Πλατειά (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

Ο νέος οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

Ο νέος οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

Ο νέος οικισμός Περιστερές (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κασσιόπης

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκυραίων

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv