ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σαρανταπόρου (Λαρίσης)

ΦΕΚ 92Α - 16/06/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μηλέα από την κοινότητα Μηλέας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από την κοινότητα Σαρανταπόρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από την κοινότητα Τσαπουρνιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρμάκη αποσπάται από την κοινότητα Τσαπουρνιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από την κοινότητα Αζώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από την κοινότητα Γερανίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από την κοινότητα Γιαννωτών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούδιον αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Λυκουδίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γιαννωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Φαρμάκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Άζωρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Γεράνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Τσαπουρνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Σαραντάπορον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο οικισμός Λυκούδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελασσόνος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv