ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκάλας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 102Α - 05/07/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Σκάλα από την κοινότητα Σκάλας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στεφανιά αποσπάται από την κοινότητα Στεφανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από την κοινότητα Στεφανιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεήμονας αποσπάται από την κοινότητα Λεήμονα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ταξιάρχαι αποσπάται από την κοινότητα Λεήμονα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φιλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρονταμάς αποσπάται από την κοινότητα Βρονταμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γράμμουσα αποσπάται από την κοινότητα Γραμμούσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ευρώτα

Ο οικισμός Άγιοι Ταξιάρχαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Σούλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Τρίνησα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Γράμμουσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Φιλήσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Λεήμονας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Στεφανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Βρονταμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv