ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεγάλου Αλεξάνδρου (Δράμας)

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κύρια από την κοινότητα Κυρίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Βαθύσπηλον αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθυχώρι αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευρύπεδον αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα Κυρίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από την κοινότητα Αγοράς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαθύσπηλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Δοξάτου

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Αγορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Κύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Ευρύπεδον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο οικισμός Βαθυχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Δοξάτου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv