ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πλατέος (Ημαθίας)

Ο οικισμός Εργοτάξιον Λουδία αποσπάται από την κοινότητα Πλατέος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από την κοινότητα Λειανοβεργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από την κοινότητα Αράχου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από την κοινότητα Κλειδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από την κοινότητα Κορυφής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από την κοινότητα Πρασινάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από την κοινότητα Πρασινάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από την κοινότητα Πρασινάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από την κοινότητα Τρικάλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πρασινάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Εργοτάξιον Λουδία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Νησελούδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κυδωνέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Τρίκαλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Λειανοβέργιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλεξανδρείας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv