ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Διρού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πύργος Διρού από την κοινότητα Πύργου Διρού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από την κοινότητα Μίνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληόχωρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυάλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρύνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λάκκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πύργος Διρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Γκλέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βελούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βάμβακα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Έρημος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουτρέλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κουλούμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Αγγειαδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Πολεμίτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τριανταφυλλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαρούδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Χαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μπρίκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Μέζαπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Φραγκούλιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Τσόπακας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρύαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Νικάνδρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Καφιώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Παλαιοχώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv