ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αρεοπόλεως (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αρεόπολις από την κοινότητα Αρεοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από την κοινότητα Αρεοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από την κοινότητα Βαχού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από την κοινότητα Κελεφάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αρεόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Οιτύλου

Ο οικισμός Λιμένιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Λαγοκοίλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Ομαλαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Βαχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Κελεφά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Δρυάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο οικισμός Σωτήρας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οιτύλου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv