ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Έλους (Λακωνίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βλαχιώτης από την κοινότητα Βλαχιώτη και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Γουβών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα Μυρτέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από την κοινότητα Έλους και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από την κοινότητα Αστερίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα Απιδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Γλυκόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από την κοινότητα Γλυκόβρυσης και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σωτηραίϊκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Γούβες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Κάτω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Άνω Γλυκόβρυση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Μακρινάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Βλαχιώτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Έλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ευρώτα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv