ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πυλαρέων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μακρυώτικα

Ο οικισμός Ποταμιανάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Δρακάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λουκάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Βασιλοπουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Ταρκασάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Κουρουπάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Ραυτοπουλάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λογαράτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Αγία Ευφημία προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Πνευματικάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Μπεκατωράτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Αντιπάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Διβαράτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Ανωμεριά προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Λεκατσάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Φερεντινάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Δενδρινάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Χαμόλακκος προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

ΦΕΚ 36Α - 06/06/1875

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μακρυώτικα στον οικισμό Αγία Ευφημία

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Πνευματικάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουρουπάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργακάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Θωμάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Καρουσάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Μαρκετάτα προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων προσαρτάται στο δήμο Πυλαρέων

ΦΕΚ 146Α - 14/04/1910

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο Καρνίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Διβαράτων

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Ευφημίας

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δρακοπουλάτων

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φερεντινάτων

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστού

Ο οικισμός Μπεκατωράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Δρακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Καρουσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Ανωμεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Λεκατσάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Γεωργακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Λογαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Θωμάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Διβαράτων

Ο οικισμός Ταρκασάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δρακοπουλάτων

Ο οικισμός Ποταμιανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Θεμάτων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Βασιλοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Μαρκετάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μακρυωτίκων

Ο οικισμός Χαμόλακκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φερεντινάτων

Ο οικισμός Δενδρινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φερεντινάτων

Ο οικισμός Ραυτοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Φερεντινάτων

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αγία Ευφημία από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πεταλάς (νησίς) από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Φερεντινάτα από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ξηροπόταμος από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Δρακοπουλάτα από την κοινότητα Αγίας Ευφημίας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από την κοινότητα Μακρυωτίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από την κοινότητα Διβαράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από την κοινότητα Διβαράτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από την κοινότητα Διβαράτων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο νέος οικισμός Άπασα (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Καλόγηρος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Λαμπρινός (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Μόδιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Πίστρος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Πράσο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Σοφία (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Σωρός (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

Ο νέος οικισμός Φίλιππος (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίας Ευφημίας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αγία Ευφημία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σοφία (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μακρυώτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πεταλάς (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μόδιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πίστρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λαμπρινός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φίλιππος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αντιπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Σωρός (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Διβαράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Άπασα (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τσακαλονήσιο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δρακοπουλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Πράσο (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καλόγηρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Γηρόβαρης (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φερεντινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv