ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βέλου-Νεράντζης (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βέλον από την κοινότητα Βέλου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από την κοινότητα Νεράντζης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βέλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βέλου

Ο οικισμός Σαταίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βέλου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv