ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ροδόπολης (Σερρών)

ΦΕΚ 136Α - 30/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδόπολις από την κοινότητα Ροδοπόλεως και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Ανατολής και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροδόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κερκίνης

Ο οικισμός Οδηγήτρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Ανατολή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Θεοδώρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Παραπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv