ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θεστιέων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καινούργιον από την κοινότητα Καινουργίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από την κοινότητα Καινουργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάσπαι αποσπάται από την κοινότητα Προσηλίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέα Αβόρανη αποσπάται από την κοινότητα Νέας Αβόρανης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναιτώλιον αποσπάται από την κοινότητα Παναιτωλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Λάσπαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Παναιτώλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο οικισμός Νέα Αβόρανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγρινίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv