ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καστελλίου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καστέλλιον από την κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από την κοινότητα Καστελλίου Πεδιάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμάχα αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από την κοινότητα Πολυθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από την κοινότητα Πολυθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από την κοινότητα Λιλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα Λιλιανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από την κοινότητα Καρουζανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμαριανόν αποσπάται από την κοινότητα Αμαριανού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από την κοινότητα Αποστόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από την κοινότητα Ασκών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από την κοινότητα Ευαγγελισμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από την κοινότητα Κασταμονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κασταμονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυττός αποσπάται από την κοινότητα Λυττού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από την κοινότητα Μαθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σμάρι αποσπάται από την κοινότητα Σμαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από την κοινότητα Αρχαγγέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από την κοινότητα Αρχαγγέλλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλενιανόν αποσπάται από την κοινότητα Αρχαγγέλλου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Άγνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Σμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μαθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λυττός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Επάνω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κάτω Καρουζανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αρμάχα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Γαλενιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Πολυθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λαγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Σκλαβεροχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αρχάγγελος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Ασκοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τοίχος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Μπιτζαριανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Αμαριανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Τζίγκουνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Απόστολοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Γεράκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Κασταμονίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο οικισμός Λιλιανόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv