ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζαρούχλα

Ο οικισμός Αγρίδιον προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Βουνάκι προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Χαλκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Σόλος προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Μεσορούγια προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

Ο οικισμός Περιστέρα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ζαρούχλα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα

ΦΕΚ 23Α - 26/06/1863

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αγία Βαρβάρα στον οικισμό Σόλος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λυκιάνικα προσαρτάται στο δήμο Νωνάκριδος

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Λυκιάνικα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 264Α - 27/10/1889

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σόλος στον οικισμό Περιστέρα

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 15Α - 27/01/1903

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Αγία Βαρβάρα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Μεσορούγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεσορουγίων

Ο οικισμός Μικρός Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Ποντιά

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περιστέρας

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαρούχλης

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Στρέζοβας

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσορουγίων

Ο οικισμός Καρούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά

Ο οικισμός Μέγας Ποντιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μικρού Ποντιά

Ο δήμος καταργείται

Δ. Νωνάκριδος (Αχαΐας)

ΦΕΚ 164Α - 19/07/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Περιστέρα από την κοινότητα Περιστέρας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από την κοινότητα Ζαρούχλης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από την κοινότητα Μεσορρουγίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 268Α - 06/12/1996

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρα στον οικισμό Χαλκιάνικα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Άνω Μεσορρούγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Μεσορρούγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Σόλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Χαλκιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Ζαρούχλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακράτας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv