ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ροδολίβους (Σερρών)

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ροδολίβος από την κοινότητα Ροδολίβους και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Δόμιρος αποσπάται από την κοινότητα Δομίρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μικρόν Σούλι αποσπάται από την κοινότητα Μικρού Σουλίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δόμιρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Μικρόν Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Ροδολίβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv