ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κέας (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 224Α - 11/09/1996

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ιουλίς από την κοινότητα Ιουλίδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μακρόνησος (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πήσσαι αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Μεριά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Μεριά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούνδουρος αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαβουνά αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινάδα αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρουδάκι αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστράς αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θεόδωρος αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαθί αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστριανή αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωοδόχος Πηγή αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Όρκος αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπί αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαύρα αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Συμεών αποσπάται από την κοινότητα Ιουλίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουρκάρι αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορησσία αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οτζιάς αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυραμπέλιον αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωτημάριον αποσπάται από την κοινότητα Κορρησίας και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Μαυραμπέλιον του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Κάλαμος προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Κουκουβάγια προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Μαράδες προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Μαύρο προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Μελισσάκι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Κορησσίας

Ο νέος οικισμός Άγιος Νικόλαος Νύχι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιουλίδος

Ο νέος οικισμός Λιγιά προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιουλίδος

Ο νέος οικισμός Μύλοι προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Ιουλίδος

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Ξύλα και προσάρτησή του στο δήμο Κέας

Αναγνώριση του οικισμού Ροντακάδο και προσάρτησή του στο δήμο Κέας

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Κορησσίας μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv