ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαζέϊκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μαζέϊκα από το δήμο Κλειτορίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο Κλειτορίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Κάνη αποσπάται από την κοινότητα Βρωσθαίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μαζέϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Κλειτορία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κάτω Κλειτορίας

Κ. Κάτω Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μαζέϊκων

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κάτω Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κάνη της κοινότητας διορθώνεται σε Κάνιον

Το όνομα του οικισμού Μάζι της κοινότητας διορθώνεται σε Μάζιον

Αναγνώριση του οικισμού Βάλτος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Κλειτορίας

ΦΕΚ 32Α - 15/02/1964

Ο οικισμός Κάνιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλιθέα

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Μάζιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελατόφυτον

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Ο οικισμός Κάτω Κλειτορία της κοινότητας μετονομάζεται σε Κλειτορία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κλειτορίας

Κ. Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 101Α - 08/05/1968

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Κλειτορίας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ζαρέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κλειτορίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κλειτορία αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Λευκασίου

Ο οικισμός Ζαρέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Ελατόφυτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv