ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ινάχου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέο Χαλκιόπουλο από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από την κοινότητα Βαρετάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρομίτσα αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέον Αγρίδιον αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από την κοινότητα Αλευράδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από την κοινότητα Αλευράδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστά Συκιάς αποσπάται από την κοινότητα Αλευράδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμορίκι αποσπάται από την κοινότητα Αμοργιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρουβιανά αποσπάται από την κοινότητα Βρουβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από την κοινότητα Βρουβιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από την κοινότητα Γιαννοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Γιαννοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από την κοινότητα Εμπεσού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Μαλεσιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από την κοινότητα Μπαμπαλιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάλια αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύαμος αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγκου αποσπάται από την κοινότητα Πατιοπούλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδικάκι αποσπάται από την κοινότητα Περδικακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα Περδικακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρκό Κυπριό αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Υπαπαντή αποσπάται από την κοινότητα Πετρώνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από την κοινότητα Σταθά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από την κοινότητα Σταθά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Σταθά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπέλιον αποσπάται από την κοινότητα Τρικλίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρίκλινον αποσπάται από την κοινότητα Τρικλίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξωμερή αποσπάται από την κοινότητα Χαλκιοπούλων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Εμπεσός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αλευράδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Φράγκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πραντικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άνω Κάμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μαλαταίικον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Χαμορίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μπαμπαλιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κρεμαστά Συκιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Χαλκιόπουλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πιστιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Βρουβιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πετσάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Γιαννόπουλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Σταθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Νέον Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αγραπιδόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Συκιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ξωμερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αμπέλιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Δρομίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Νέα Μαλεσιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άγιοι Θεόδωροι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Γραμματσούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Φτελιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Περδικάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Τρίκλινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Υπαπαντή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Θύαμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Νέο Χαλκιόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Άγιος Μηνάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Βαρκό Κυπριό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πατιόπουλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Παυλιάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Αμοργιανοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Προσήλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Πετρώνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Σκαντζόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Μαρανέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο οικισμός Κάμινος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αμφιλοχίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv