ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ανακτορίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βόνιτσα

Ο οικισμός Χελιοδίβαρο προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παληάμπελα αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουγκριά αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλίμπεης αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντες αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιδάρι αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερσοβά αποσπάται από το δήμο Αλυζίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαβέρδα αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεχροπούλα αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πωγωνιά αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Παλαίρου (Ζαβέρδας) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Άγιοι Σαράντες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άκτιον προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Σωτήρα προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χελιοδίβαρο του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσουγκριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κονιδάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άκτιον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σωτήρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Άκτιον προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Καρυά προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Ρούναις προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Σκλάβαινα προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Στενό προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κόλυμπος προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα προσαρτάται στο δήμο Ανακτορίων

Δ. Ανακτορίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βόνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βονίτσης

Ο οικισμός Ζαβέρδα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζαβέρδας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλαγιάς

Ο οικισμός Παλίμπεης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλίμπεη

Ο οικισμός Παληάμπελα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληαμπέλων

Ο οικισμός Περατιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περατιάς

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Βασιλείου

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βονίτσης

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βονίτσης

Ο οικισμός Πωγωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Σκλάβαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Στενό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Ρούναις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Αγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Κόλυμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζαβέρδας

Ο οικισμός Δερσοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Βασιλείου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ανακτορίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βόνιτσα από το δήμο Βονίτσης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο Βονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο Βονίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από την κοινότητα Δρυμού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντώνης αποσπάται από την κοινότητα Θυρρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γούργουβλη αποσπάται από την κοινότητα Θυρρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θύρρειον αποσπάται από την κοινότητα Θυρρείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορπή αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα Μοναστηρακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από την κοινότητα Παλιαμπέλων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αντώνης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βόνιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Θύρρειον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Νέα Καμάρινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Άκτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Γούργουβλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Παλιάμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Κορπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Πέτρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο οικισμός Δρυμός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ακτίου - Βόνιτσας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv