ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Οινιάδος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κατοχή

Ο οικισμός Παληοκατούνα προσαρτάται στο δήμο Οινιάδος

Ο οικισμός Ποδολοβίτσα προσαρτάται στο δήμο Οινιάδος

Ο οικισμός Μύλα προσαρτάται στο δήμο Οινιάδος

Ο οικισμός Ρίζαις προσαρτάται στο δήμο Οινιάδος

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Μύλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρίζαις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιομάνινα προσαρτάται στο δήμο Οινιάδος

Ο οικισμός Ρίγανη προσαρτάται στο δήμο Οινιάδος

Δ. Οινιάδος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κατοχή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατοχής

Ο οικισμός Παληοκατούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοκατούνας

Ο οικισμός Παλαιομάνινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιομανίνας

Ο οικισμός Ποδολοβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποδολοβίτσας

Ο οικισμός Ρίγανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρίγανης

Ο δήμος καταργείται

Δ. Οινιάδων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από την κοινότητα Νεοχωρίου Μεσολογγίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γουριά αποσπάται από την κοινότητα Γουριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατοχή αποσπάται από την κοινότητα Κατοχής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεσίνιον αποσπάται από την κοινότητα Λεσινίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από την κοινότητα Μάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από την κοινότητα Μάστρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου Μεσολογγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από την κοινότητα Πενταλόφου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κατοχή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Λεσίνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv