ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κερπινή

Ο οικισμός Ρωγοί προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Ζαχλωρού προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

01-07-1841

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρίτσοβα αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας αποσπάται από το δήμο Σελινόης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Πλατανίτσας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζαχλωρού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

Ο οικισμός Κάτω Ζαχλωρού προσαρτάται στο δήμο Κερπινής

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κερπινής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Βάλτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλτσας

Ο οικισμός Πετσάκοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετσάκων

Ο οικισμός Κλαπατσούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλαπατσούνης

Ο οικισμός Βελιβίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελιβίνας

Ο οικισμός Ρωγοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρωγών

Ο οικισμός Δουμενά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δουμενών

Ο οικισμός Κάτω Ζαχλωρού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Ζαχλωρούς

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερπινής

Ο οικισμός Κυρίτσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυρίτσοβας

Ο οικισμός Λαπαναγοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαπαναγών

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βάλτσας

Ο οικισμός Δίγελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλαπατσούνης

Ο οικισμός Άνω Ζαχλωρού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς

Ο οικισμός Μονή Μεγάλου Σπηλαίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Ζαχλωρούς

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαπαναγών

Ο δήμος καταργείται

Κ. Κερπινής (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερπινή από το δήμο Κερπινής και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Κερπινής (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαβρύτων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv