ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νέα Επίδαυρος (Πιάδα)

Ο οικισμός Μόλος Παλαιάς Επιδαύρου προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Παλαιά Επίδαυρος προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μονή Αγνούντος προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Δήμαινα προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Καλύβια Δήμαινας προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μετόχιον Ταξιαρχών προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μπουλμέτι προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Παλαιό Λυγουριό προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Ιερόν προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

Ο οικισμός Μόλος Παλαιάς Επιδαύρου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λήσσης

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγνούντος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δήμαινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Καλαμίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Μερκουρίου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καλύβια Δήμαινας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχιον Ταξιαρχών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπουλμέτι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιό Λυγουριό του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ιερόν του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 10/02/1875

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο Λήσσης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λήσσης

Ο οικισμός Αδάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λήσσης

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Δήμαινα προσαρτάται στο δήμο Επιδαύρου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δήμαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δημαίνης

Ο οικισμός Παλαιά Επίδαυρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιάς Επιδαύρου

Ο οικισμός Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Επιδαύρου

Ο δήμος καταργείται

Δ. Επιδαύρου (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Παλαιά Επίδαυρος από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Νέα Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα Δημαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δήμαινα αποσπάται από την κοινότητα Δημαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολιάκιον αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βοθίκιον αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχειά αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ματαράγκα αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξοχή αποσπάται από την κοινότητα Τραχείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Επίδαυρος αποσπάται από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλιά αποσπάται από το δήμο Αρχαίας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Επίδαυρος (Πιάδα) αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ταξιαρχών αποσπάται από το δήμο Νέας Επιδαύρου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Σπηλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παραλία του δήμου καταργείται.

Ο νέος οικισμός Πανόραμα προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαίας Επιδαύρου

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Παλαιά Επίδαυρος στον οικισμό Ασκληπιείον Επιδαύρου

Ο οικισμός Λυγουριό αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινάδες αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταματαίικα αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννουλαίικα αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αδάμιον αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασκληπιείον Επιδαύρου αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδικόν αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκάτζια αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Μερκούρη αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπηλεία αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ανδρέας αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δημοσιά αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουταλαίικα αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχιον αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Ασκληπιείου και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Αναστασοπουλαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Γαλάνη (Συνεταιρισμός Αστυνομικών) και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Κουτρουμπέικα και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Καλαμίου και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρι (Άγιος Νικόλαος) και προσάρτησή του στο δήμο Επιδαύρου

ΦΕΚ 91Α - 05/08/2015

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ασκληπιείον Επιδαύρου στον οικισμό Λυγουριό

Εκτύπωση  Αρχείο csv