ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λυρκείας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λύρκεια από την κοινότητα Λυρκείας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από την κοινότητα Γυμνού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από την κοινότητα Καπαρελλίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρία αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από την κοινότητα Καρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοβρύσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από την κοινότητα Νεοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από την κοινότητα Στέρνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από την κοινότητα Φρεγκαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την κοινότητα Φρεγκαίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από την κοινότητα Φρεγκαίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λύρκεια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Γαλαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Αρία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Στέρνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Γαλάτιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Σπαναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μποζιονελαίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Δούκα Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Μερκούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Αγριλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Φρέγκαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο οικισμός Στραβή Ράχη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Άργους-Μυκηνών

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv