ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βυτίνας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βυτίνα από την κοινότητα Βυτίνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μονή Κερνίτσης αποσπάται από την κοινότητα Βυτίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα Ελάτης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρβούνιον αποσπάται από την κοινότητα Καμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμενίτσα αποσπάται από την κοινότητα Καμενίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάστα αποσπάται από την κοινότητα Λάστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριδάκιον αποσπάται από την κοινότητα Λάστης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλιανα αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παν αποσπάται από την κοινότητα Μαγουλιάνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νυμφασία αποσπάται από την κοινότητα Νυμφασίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από την κοινότητα Πυργακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από την κοινότητα Πυργακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεθύδριον αποσπάται από την κοινότητα Πυργακίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Μαγούλιανα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Βυτίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Πυργάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Καμενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μεθύδριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λάστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μονή Κερνίτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Καρβούνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μονή Αγίων Θεοδώρων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Αγριδάκιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Νυμφασία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv