ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κλείτορος (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Καρνέσι από το δήμο Καρνεσίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Τοπόριστα αποσπάται από το δήμο Καρνεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλόγοβα αποσπάται από το δήμο Καρνεσίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο Καρνεσίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βαλτεσινίκον αποσπάται από το δήμο Μολλοτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλανιτζιά αποσπάται από το δήμο Μολλοτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από το δήμο Μολλοτού και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καρνέσι στον οικισμό Τοπόριστα

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τοπόριστα στον οικισμό Βαλτεσινίκον

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Τοπόριστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τοπορίστας

Ο οικισμός Καρνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρνεσίου

Ο οικισμός Γλόγοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλογόβης

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγριδίου

Ο οικισμός Γλανιτζιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλανιτζιάς

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερπινής

Ο οικισμός Βαλτεσινίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτεσινίκου

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Μυγδαλιά από την κοινότητα Μυγδαλιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από την κοινότητα Αγριδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρακοβούνι αποσπάται από την κοινότητα Δρακοβουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεόκτιστον αποσπάται από την κοινότητα Θεοκτίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Κερπινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από την κοινότητα Κερπινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα Κερπινής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα Μυγδαλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουριά αποσπάται από την κοινότητα Πουρναριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουρναριά αποσπάται από την κοινότητα Πουρναριάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Καρνέση αποσπάται από την κοινότητα Πρασίνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλτεσινίκον αποσπάται από την κοινότητα Βαλτεσινίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ολομάδες αποσπάται από την κοινότητα Βαλτεσινίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουβέλι αποσπάται από την κοινότητα Βαλτεσινίκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκαρίταινα αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκαριταίνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δρακοβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Καλύβια Καρνέση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Βαλτεσινίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κουρουβέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Άνω Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ολομάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Πουρναριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Θεόκτιστον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μουριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μυγδαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ξηροκαρίταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv