ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαντινείας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τσιπιανά

Ο οικισμός Σάγκα προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

Ο οικισμός Λουκάς προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

Ο οικισμός Μονή Τσιπιανών προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

Ο οικισμός Πικέρνι προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Πικέρνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κακουρίου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κακούρι αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψιας αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικέρνι αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος αποσπάται από το δήμο Κακουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσιπιανά στον οικισμό Πικέρνι

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) προσαρτάται στο δήμο Μαντινείας

Ο οικισμός Μονή Κλήμεντος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Τσιπιανών του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 89Α - 05/08/1885

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Σηπιανών

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σηπιανών

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σηπιανών

ΦΕΚ 115Α - 19/05/1887

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο Σηπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο Σηπιανών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) αποσπάται από το δήμο Σηπιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Γοργοεπηκόου) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Κακούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακουρίου

Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάγκα

Ο οικισμός Πικέρνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πικέρνι

Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σιμιάδων

Ο οικισμός Κάψιας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάψια

Ο οικισμός Τσιπιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσιπιανών

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λουκά

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεστάνη από την κοινότητα Νεστάνης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από την κοινότητα Αρτεμισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από την κοινότητα Λουκά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Νεστάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από την κοινότητα Νεστάνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέος Καρδαράς αποσπάται από την κοινότητα Σιμιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από την κοινότητα Σιμιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάψας αποσπάται από την κοινότητα Κάψα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικέρνης αποσπάται από την κοινότητα Πικέρνη και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από την κοινότητα Σάγκα και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αρτεμίσιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Κάψας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Νέος Καρδαράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Λουκάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Μηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Σάγκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Σιμιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Νεστάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Πικέρνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο οικισμός Μονή Γοργοεπηκόου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τρίπολης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv